Vårt fokus är

Ledningsutveckling

Ledarutveckling, Ledningsutveckling, Teamutveckling
Tron på och synsättet att vi alla är medledare med
varandra.

Vi hjälper er att utvecla en ledningsgrupp i samverkan, med överenskommet uppdrag, en stark levande kultur och ett drömläge som ni längtar till.

Ledarutveckling

Ledarutveckling som anpassas för er med tron på 
och synsättet att vi alla är medledare med
varandra.

V
i hjälper er att utveckla ledarskapet utifrån senaste forskning baserat på beteenden och erfarenheter från  framgångsrika ledare baserat på neurovetenskap och nyckelfaktorer för framgång inom kommunikation. 

Teamutveckling/Medledarskap

Alla vill delta och kan bidra med idéer och kloka beslut. Synsättet kollektiv intelligens är sättet att säkra framgång också imorrn. Vi kallar det medledarskap oc bygga det starka teamet och lagandan. 

Genom överenskommen plattform för verksamheten skapas ett sammanhang för samverkan med engagemang som känns värdefullt och meningsfullt och konkret i vardagen för alla.

Utveckling är en process över tid och behöver ständigt tränas. Vi människor drivs av att känna oss delaktiga
Bidra, Tillsammans, Utvecklas, Uppnå resultat etc så det känns meingsfullt i hjärtat. 

Bygga plattform för verksamheten

Vi hjälper er att skapa en tydlig plattform för verksamheten baserat på:

- Kristallklar Vision
- Levande Kultur av kött och blod
- En tydlig Passion som brinner och Mission i drivkraft
- Öka medvetandegraden i var och en, så morgondagens förändringar kan hanteras
- Tydliga och STARKA Mål/Resultat som känns  Värdefulla & Meningsfulla
- En OmvärldsnyfikenhetCoachning
Personlig ledarutveckling

Vi coachar med stöd av mätning, tekniker inom mental träning, neurovetenskap för att stärka det medvetna ledarskapet.

6 mån coachning, 4 träffar och nåbar 7/24 under perioden.

DISC - Mätning av din beteendestil  

Vi mäter utveckling med olika verktyg. En av dessa är med DISC Analys avseende beteenden.

1 miljon människor per år gör DISC Analys!
Förstå dig själv och hur ni är olika varandra för att bättre förstå varandra.

Vi tror på Avskalat, Prestigefritt och Kul

Bästa och mesta utveckling sker i rätt kontext, prestigefritt, avskalat, nära, på riktigt och med mycket skratt.
Att vara i det referensrum som är er vardag. Hos er eller hos oss i skön, avskalad och naturnära miljö.

Varför ... gör vi och tror vi så


Kulturen, håller i längden
En produkt/tjänst kan vara gammal imorrn. En strategi kanske räcker lite längre.
Kulturen är det som vi bygger vår gemensamma framtid på tillsammans.
Kulturen skapar trygghet, mod och vågar.

Medledare, ett synsätt
"Chefen" är som begrepp död! Alla behöver se varandra som medledare.
Vi hjälps åt tillsammans att nå vår vision, baserat på en kultur som ger trygghet.

Nyfikenhet, ett förhållningssätt
Att vara nyfiken eller rättare sagt att varaNUfiken!Vi lär inte för livet! Vi lär hela tiden under livet!  Disruptiva förändringar sker oftare och mer omvälvande än tidigare.  Att vara nyfiken på att utvecklas är sättet vi hanterar det. 

Utveckling, är en process och kräver tålamod
Utveckling är långsiktig träning. Nya beteenden behöver sjunka in. Lätt att ramla tillbaka.
Rätt kontext/referensram för bästa och mesta utveckling. Utvecklingen driver vi i nära samarbete med er. Verksamhetens eget kunnande är i fokus och tillvaratas. Prestigelöst, naturnära synsätt, i er miljö eller i vår natur.  


Avskalat, Prestigefritt, Enkelhet, Uppleva
Skala av allt onödigt runt omkring. Våga vara på riktigt. Avskalat och transparens är bäst.
Involvera alla i konkreta och upplevelsebaserade övningar. Enkla att använda och kraftfulla i sin enkelhet. 
Det skapar inspiration i upplevelsen för utveckling. 

Värdefullt och Meningsfullt
Ett resultatet du värderar behöver innehålla båda. Det Känns viktigt i hjärtat!
Det skapar och ger Engagemang och Ansvar tas i ett Altruistiskt synsätt.

Kommunikation, är att göra tillsammans
Kommunikation kommer från ordet communicare som betyder "att göra gemensamt". Vi behöver förstå hur den andra ör olik mig. För alla är olik mig. När perspektiv tas blir det fler och bättre möten, internt och extern!
Kommunikation är att ta den andres perspektiv. Det behöver: förstås, inses och vilja göras.

"När vi är på riktigt så blir det bra!"
"Roligt är roligt! För oroligt är oroligt!"
Avskalat, Prestigefritt och Kul
 vardeledande.se