Ledarskapsutveckling

Självledarskap, Medledarskap
Alla drar åt samma håll

Lednings och grupputveckling
Vi jobbar med framgångsreceptet som bl.a. Google använder och andra företag i SiliconValley. Det kallas för “en kollektiv intelligens” eller “generativt samarbete”.

Vi fokuserar på: Tillit, Empati, Föredöme, Inspirera varann, Uppdraget är kristallklart, Vi vill det tillsammans, Vi gillar våra olikheter, Vi bjuder på oss själva, Vi är aktivt inlyssnande och vi vet vad vi vill och varför.

En gemensam känsla av samhörighet, samsyn och samförstånd.

Medvetet Ledarskap
Medvetet ledarskap är att ha fokus på :
– MåBra
– Stärka varandra
– Coacha varandra
– Utmana varandra
– Dela med sig, att våga vara sårbar i betydelsen modig

Nyttja varandras olikheter
Vi har fokus på egenskaper som skapar förståelse, insikt och vilja till förändring.

Att utvecklas tillsammans genom att ta perspektiv på riktigt, använda multipla perspektiv, framgångsnycklar i kommunikation och göra feedback till en naturlig del av vardagen.

Självledarskap/Personlig utveckling
Vi hjälper till att öka förståelsen kring sina egna beteenden vs sig själv och andra.

Hitta sin egen passion och varför man vill göra det man gör.

Att öka samarbete, samverkan och samsyn. Dra nytta av att du är olika andra och förståelsen att nyttja andras olikhet.

Självinsikter för att i vardagen våga mer och utvecklas bättre. Vi använder bl.a. DISC som verktyg och katalysator i utveckling.

Laganda och ansvar
Vi hjälper till att utvecklas laganda i statiska och tillfälliga grupper.
Att öka tryggheten och samtidigt inspirera att våga göra annorlunda.
Hur man utvecklar en grupp med nya synsätt och metoder för att stärka gruppen.

Vi utgår från metoder och synsätt från den senaste forskningen inom hur vår neurohjärna fungerar. ”Lust i Prestationen” är ett centralt begrepp i processen.

Att vara redan nu i framtiden
Vi använder att vår hjärna inte kan skilja på fantasi och verklighet.

Att skapa och uppleva känslan att vara i sin drömframtid. Det skapar en riktning, ett sug och lust att vara där igen.

Vi utgår från metoder och tekniker inom mental träning och NLP. 

Vi övar och tränar för framtidens ledarskap
Det finns nyckelfaktorer för framgångsrika verksamheter, både yttre men framförallt inre drivkrafter. 

Vi har fokus på: Omedvetna kompetenser, Multipla Intelligenser, Multipla perspektiv, Medvetet ledarskap, En levande kultur av kött och blod, Personligt ansvar för jag vill och vi är smartare tillsammans. Vad innebär det?

Dra nytta av AI och nya arbetssätt
Vi drar nytta av erfarenheter kring AI och ser fördelarna av att vara människor.

Komplexa beslut underlättas av AI och hur kan vi som verksamhet dra nytt av den tid som frigörs för nya ideer och lösningar? Nya arbetssätt och verksamhetsformer.

Öka medvetandegraden inför imorgon
Utveckla er anpassningsförmåga för den förändring som sker nu och kommer att ske imorgon. Nya insikter, perspektiv, synsätt etc för att öka medvetandegraden.

Avskalat-Prestigefritt-Kul

Ledarskapsutveckling

Vad kunder säger

“Ett fantastiskt bollplank i min egen ledarutveckling. Han har en otrolig styrka i att kunna anpassa sig och lyfta alla möjliga frågor och tankar som kommit från mitt håll. Vi håller fortfarande kontakten och jag är otroligt glad och tacksam över att ha Igge i mitt nätverk. ”

Johan Zillén, övertagare av HZ-Bygg

Låt oss jobba tillsammans!

Ingemar Igge Persson är personen bakom värdeledande. Med över 15 års erfarenhet inom ledarskapsutveckling har han hjälpt över 50 företag. Ingemar är bland annat certifierad inom:

Framtidens Entreprenörskap (SFM)
Medvetet Ledarskap
Lust i Prestationen
Hur vår neuro hjärna fungerar

Ingemar Igge Persson