Hur är ni olika

Att ta varandras perspektiv och förstå att vi alla är olika

Att vilja förstå varandra för bättre kommunikation

Att ta varandras perspektiv skapar möjligheter att bättre förstå varandra.

Att bättre förstå sig själv i kommunikation med andra genom att få hjälpa varandra att se varandras olikheter.

Att vi alla är olika, är ju sant. Genom att vilja förstå, få insikter om varandra så ökar möjligheten till mer trygghet, öppnare klimat mellan varandra och roligare dagar.

Vi använder bl.a. DISC som ett verktyg, en katalysator att öka förståelsen för varandra så att gruppen och individer skapar en bättre förståelse, samsyn och samförstånd mellan varandra.

 DISC
Genom verktyget DISC erbjuder vi er med personliga analyser med syfte att vara en katalysator för er i att öka och förbättra kommunikation mellan individer, i gruppen och  företaget.  Ett kul och prestigefritt sätt att skratta tillsammans med varandra i processen att lära känna varandra bättre. 

Man kan inte “inte kommunicera”
Ordet Communicare betyder att göra gemensamt. Att förstå varandra. Kommunikation är komplext. Orden är bara en liten del utöver kroppsspråk och andra mikroutryck.

ledarskap coaching

Avskalat-Prestigefritt-Kul

Vad kunder säger

“Ett fantastiskt bollplank i min egen ledarutveckling. Han har en otrolig styrka i att kunna anpassa sig och lyfta alla möjliga frågor och tankar som kommit från mitt håll. Vi håller fortfarande kontakten och jag är otroligt glad och tacksam över att ha Igge i mitt nätverk. ”

Johan Zillén, övertagare av HZ-Bygg

Låt oss jobba tillsammans!

Ingemar Igge Persson är personen bakom värdeledande. Med över 15 års erfarenhet inom ledarskapsutveckling har han hjälpt över 50 företag. Ingemar är bland annat certifierad inom:

Framtidens Entreprenörskap (SFM)
Medvetet Ledarskap
Lust i Prestationen
Hur vår neuro hjärna fungerar

Ingemar Igge Persson