Medledarskap och Teamutveckling

Skapa självgående team och individer

Alla människor vill bidra och ta ansvar! Kloka beslut där alla bidrar.
Ser er själva som bin som svärmar, delar med sig och flockas i en riktning 
Nya och kloka idéer kommer från vem som helst. Tillsammans smälts idéer till nya smarta lösningar! Morgondagens utmaning är att verkligen dra nytta av det. Tillsammans blir det smartare, kollektiv intelligens. Morgondagens vinnare är de som vågar släppa loss idéer i samarbete och kreativietet.  Se varann som medledare i samarbete. 

Involvera i sammanhang för engagemang
Vi människor vill känna sammanhang för engagemang/drivkrafter. Vi som ledare behöver därför skapa förutsättningar för deltagande, engagemang, involvera, våga vara transparent med plattformen för verksamheten för bästa utveckling framåt.

VÅGA förstå varandra
Vi utvecklar förmåga för empati och lyhördhet.
Vi utvecklar tillit. Bra och nära relationer är ett nödvändigt krav för upplevd lycka.
Vi utvecklar kommunikation (beteendeanalyser, kroppsspråk,VAKOG, mikrouttryck, språkmönster
Grunderna i vår neurohjärna. Vi har dessutom nämligen tre hjärnor.

Öva, öva, träna, träna, träna beteenden
Uppmärksamma, stärka beteenden för vad vi tillsammans vill göra.
Stärka beteenden utifrån: Varför vi gör det vi gör? Vad betyder det för kunden, oss och mig?
Vad behöver utvecklas/göras i vardagen. Förankra uppdraget och beteenden. 


Våga ifrågasätta
Få insikter om plattformen för verksamheten. Den behöver göras levande för alla, förankras och våga ifrågasättas hela tiden. Omvärlden förändras blixsnabbt. Gamla sanningar gäller inte från en dag till en annan. Vi behöver ständigt och hela tiden  stämma av, upprepa, tydliggöra ännu mer och ifrågasätta att vi är på rätt väg. Det behöver kommuniceras så ofta att det är kristallklart för alla. Ju fler som deltar, ju fler kan bidra att vi är på rätt väg. 

COPYRIGHT vardeledande.se