Referenser

"Är du bekymrad över er verksamhets brister, eller har du bara en känsla över att något skulle kunna fungera bättre?
Igge har ett personligt engagemang i allt han företar sig. Ett engagemang som ger energi till omgivningen och leder till förändring och resultat. Igge har förmågan att nysta, leda och coacha er till en djupare förståelse av er själva. Självinsikt är ett första steg mot förbättring.”
//Kristoffer Andersson, tidigare medarbetare och medledare under 8 års tid

”Att få lära känna sig själv och sina styrkor men kanske framförallt sina begränsningar och rädslor har för mig gett en oväntad stor utveckling i hur jag både är som ledare och min syn på ledarskap. Med kreativa miljöer i naturen och utmanande men roliga övningar skapar Igge en unik trygghet i gruppen som tillåter allt och skapar en medvetenhet på riktigt” //utv av ledarskap, Marknadschef inom Elitfotboll

"Jag trodde aldrig att du skulle kunna vrida runt i mitt huvud på det sätt du gjort. Jag funderar på hur mina värdegrunder styr mig och hur jag lever mitt liv på bästa sätt. Jag ser det som positivt att du hjälpt mig med det. //utv av ledningsgrupp, Ekonomichef logistikbolag

"Tack för grym coachning till vår ledningsgrupp, du är en bra inspirationskälla!” //utv av ledningsgrupp, Entreprenadchef Byggbolag

"Jag uppskattar hos dig ditt otroliga engagemang, glöd och passion för ditt jobb och familj. Det betyder för mig att det smittar av sig till alla i din närhet. Jag känner mig nöjd och glad efter möten med dig och blir motiverad!" //Mellanchef på säkerhetsservicebolag

"Du har en förmåga att fråga vidare, vrida och vända på perspektiv som gör mig och andra motiverade i utveckling av sitt ledarskap och ledningsgruppen.
Du gör att jag/vi tänker till och gör mig motiverad och engagerad."
//utv av ledningsgrupp, HR-chef

Ditt sätt att vara rak, personlig och dig själv gör att du är en förebild för mig" //utv av ledningsgrupp, Administrativchef

"Du hjälpte till att behålla rätt fokus,attityd och bryta tankemönster när fokus blev fel. Den mentala delen är en viktig del för att lyckas."
//mental coachning, Landslagsspelare

"Jag känner mig glad över att få dig som mentor mitt i den situation vi befinner oss i. Jag uppskattar din rakhet. Det betyder för mig att jag också får möjlighet att växa som människa. Tack!" //Ägare vårdbolag

Du har varit min chef under några år. Du har en förmåga att göra alla engagerade och att vi känner oss delaktiga i det vi ska göra. Du har en förmåga att få oss, och att hjälpa oss se på svåra saker på ett utmanande sätt. Du ha gjort att jag tycker det är roligt igen att gå till jobbet, t.o.m. på en måndag." //Konsult i teknikbolag

"Ledarutveckling gav användbara verktyg för utvecklat ledarskap och framförallt tillfällen för reflektion över sin egen och andras värdegrunder för att kunna visa vägen med såväl tydlighet som effektivitet och mening. Jag har alltid känt mig trygg i min ledarroll men ledarutvecklingen lärde mig att se flera utvecklingsområden hos mig själv och jag har fått bättre förutsättningar att vara en chef som kan möta olika personligheter och situationer. Ett mer dynamiskt och effektivt ledarskap." //Byråchef för Digital kommunikationsbyrå

"Jag är tacksam att jag fick genomföra ledarskapsutveckling för er! Det var en mycket berikande personlig resa! Jag har fortfarande med dig på axeln ibland när jag tar mig an olika problemområden och påminner mig om dina råd. Du har fått mig att bli mer tolerant mot olikheter och fått mig att tydliggöra min egen värdegrund vilket gör det lättare att göra vissa vägval. Du har bekräftat mig i min egen syn på ledarskap och gett mig verktyg som gjort mig modigare i mitt yrkesutövande. Jag känner mig mer trygg i hur jag ska agera i ögonblicket. Du tar exempel från verkliga livet vilket skapar skapar igenkänning och öppnar upp till dialog. Du är också väldigt bra på att få gruppen att samspela i övningar och samtal.Tack!// Näringslivsutvecklare

" Jag uppskattar hos dig, din förmåga att berätta så att vi förstår dina egna upplevelser. Att du blandar in ditt privata i diskussioner gör hela upplevelsen mer personlig. För mig betyder det att jag får ut det jag förväntat mig i min ledarutvecklingen, samt mycket mer. Jag känner mig extremt nöjd med dig och jag är garanterat inte den enda. Tack! ” //VD på Byggbolag

Årets Mentor 2015
”Affärscoachen har på ett engagerat och föredömligt sätt lotsat och stöttat företaget i utmaningar som är avgörande för företagets framtida tillväxt och utmaning” /Årets Mentor 2015, ALMI Företagspartner Uppsala

"Ett fantastiskt bollplank i min egen ledarutveckling. Han har en otrolig styrka i att kunna anpassa sig och lyfta alla möjliga frågor och tankar som kommit från mitt håll. Vi håller fortfarande kontakten och jag är otroligt glad och tacksam över att ha Igge i mitt nätverk. ” /Johan Zillen, övertagare av HZ-Bygg