Plattform för verksamheten

Grunden i verksamheter är en plattform att stå på!

Den innehåller att både kunna svara på nedanstående frågor och genomförandkraft. Tänka och dokumentera är en sak, genomföra är det som ger skillnaden. Viktigast är att skapa transparens i tydlighet för alla.

- Visionen kristallklar - Vad är det vi vill bidra till? Vart siktar vi emot? 
- Ambitionen - Hur mycket vill vi och vågar vi?
- Missionen - Vad är vårt unika bidrag till visionen? Hur gör vi det?
- Hur ser vi på vår roll i form av samarbeten externt och internt? 

Vi behöver också veta för vilka vi gör det som står ovan. För vem och på vilket sätt?
Kunden, Ägarna, Våra kollegor, Våra externa vänner, etc etc och Vad betyder det för mig?
På vilket sätt vill vi bidra? Utvecklas? Växa till i tillväxt? Vilka resultat vill vi skapa som är värdefulla och menníngsfulla?

Tillsammans är vi smartare och värdefulla och meningsfulla resultat skapas. Det blir hjärtfullt och meningsfullt för alla.

Avskalat-Prestigefritt-Kul 

COPYRIGHT vardeledande.se