Ledarskaps utveckling

Ledningsgruppsutveckling

Vi hjälper till att skapa en ledningsgrupp med samsyn och samförstånd kring ett tydlig uppdrag

I en miljö baserad på en överenskommen kultur och ett gemensamt arbetssätt i struktur

Medvetet Ledarskap

Leva värderingar, Driva utveckling, Utveckla människor, Skapa resultat genom att

Coacha och Dela med sig, Utmana och Stärka kollegor med grunden i attMÅ BRA och vara sig själv

nyttJa varandras olikheter 

Vi hjälper verksamheter att utvecklas positivt från kommunikationens förutsättningar, stärka, utmana varann och ge och göra feedback till en naturlig vana i verksamheten. Framgångsnycklar i kommunikation.  (Multipla Perspektiv)

ANALYS/PERSONLIG UTVECKLING (DISC)

Vi hjälper till att öka förståelsen kring sina egna beteenden vs sig själv och andra. För att öka samarbete, samverkan och dra nytta av att vi är olika. Självinsikter för att i vardagen våga mer och utvecklas bättre.

Laganda och ansvar

Vi hjälper till att utveckla lagandan i statiska och tillfälliga grupper. Att öka tryggheten och samtidigt inspirera till att våga göra annourlunda. Gruppdynamik och nya synsätt och metoder för att utveckla och stärka tillfälliga grupper.

Att vara redan nu i framtiden

Vi hjälper till att skapa och uppleva känslan av att vara i dröm-framtiden. Det skapar en riktning och ett sug att veta vart vi är på väg och hur vi tar oss dit igen.

Vi utvecklar, övar och tränar verksamheter och ledare, för framtidens ledarskap

Det finns nyckelfaktorer för framgångsrika verksamheter. Vi drar fördelarna av att vara männsikor och dra nytta av AI, där fler beslut blir automaticerade tack vare AI (Artificiell Inteligens)

Komplexa beslut underlättas av AI som frigör tid för oss människor till nya ideer och lösningar.
Det leder till nya verksamhetsformer och ett nytt tänk kring ledarskap. 

Vi utvecklar fokuserar på: Omedvetna kompetenser, Multipla Intelligenser, Multipla Perspektiv, Medvetet Ledarskap,  
En levande kultur av kött och blod, Tillsammans mot samma mål, Delaktighet, Engagemang, Alla vill bidra, Personligt ansvar och smartare tillsammans.

Ett ledarskap som baseras på Nätverkstänk, Samarbete som vi kallas kollektiv intelligens och förståelsen och insikten i  det som ofta i media kallas för Neuro ledarskap. 

Alla vill i grunden bidra och framtidens ledarskap blir att skapa förutsättningar för allas engagemang, drivkrafter och passion tas tillvara.

Utveckla anpassingsförmågan för imorgon

Vi hjälper till att utveckla anpassningsförmågan för den förändring som kommer imorrn. Att öka medvetandegraden i verksamheten hos alla. 

Avskalat-Prestigefritt-Kul 

COPYRIGHT vardeledande.se