DISC Analys
Hur är ni olika? Vilken beteendestil är du?

DISC är en teori som beskrivs i färger och identifierar fyra beteende- och kommunikationsstilar: D, I, S & C . Det är William Moulton Marstons beteendeforskning från år 1928 som ligger i grund till DISC modellen, han utvecklade och skapade DISC analysen för att hjälpa oss att förstå oss själva samt andra människors beteenden.  DISC analysen är enkel att förstå, är populär och används idag inom många områden, bland annat inom individ-, ledarskap och grupputveckling. Det är ett verktyg som används för att utveckla självkännedom och kommunikation samt för att få en ökad förståelse för människors olika sätt att inteagera med varandra.

Fördelar med DISC Analys

Fler affärer: Nöjdare kunder och fler affärer då ni förstår och anpassar er till kundernas beteende och beslutsfattning.
Produktiva team: Gör det möjligt att förstå varandra och varför andra beter sig på ett viss sätt.
Engagerade medarbetare: Matcha rätt arbetsuppgifter till rätt person vilket leder till nöjdare, mer produktiva och kreativa medarbetare.
Konstruktiv feedback: Ger kunskap om hur ni ska anpassa er beteende och möta mottagarens beteendestil.
Konflikthantering: Konflikter minskar när vi förstår varandras beteenden. Ledarskap: Som ledare lär du dig hur du inspirerar, motiverar och uppmuntrar varje enskild individ genom att förstår deras beteendestil.
Karriärplanering: Genom att matcha människor med olika positioner skapar ni en effektiv karriärsplanering
Förbättrad kommunikation: Ger en ökad förmåga att kommunicera med mottagaren
Behålla goda medarbetare: Vad som motiverar medarbetare? För att behålla bra medarbetare behöver ni förstår vad som motiverar denne.

Värdeledande - Avskalat-Prestigefritt-Kul 


Kontakta oss

vardeledande.se