Coachning av ledarskap

Att utveckla ditt ledarskap genom coachning!

Att leda sig själv är en utveckling i en process. Att leda andra upplevs kanske ibland att det ställs höga krav på att vara ett föredöme, visa personlig omtanke och vara inspirerande och motiverande. Man ska kunna möta olika typer av människor i sitt eget ledarskap.

Vi tror på kontinuerlig utveckling för framgång! Vi vill vi hjälpa er i er utveckling så den blir bra som möjligt, så den betyder något för er. Vi stöttar och hjälper ledare som vi får förmånen att träffa, för att just skapa kontinuerlig utveckling för framgång, både på ett personligt och företagsmässigt plan. Vi har fokus på alla delar i ditt ledarskap, i ditt medvetna ledarskap.

Hjälp utifrån ger perspektiv och ökar möjligheten för ledaren att utvecklas så bra den önskar, precis som det inom idrott finns mentala- och fysiska coacher som hjälper till att det som finns i tanken görs och utvecklas till invanda beteenden. En coach/tränare ger perspektiv utifrån att träna upp nyabeteenden.

Coachen är certfierad NLP-Coach, det som ofta kallas "Neuro ledarskap" i media.

6 månaders ledar coachning där coachen är nåbar 7/24 under perioden.

Vad
Vi erbjuder coaching och mentorskap anpassat efter personens behov. Skapa sig tid att reflektera över sin person och sin roll och att genom olika råd och infallsvinklar från coachen få perspektiv på upplevda dilemman och utvecklingsområden.
Resultat 
Du upplever att du utvecklat ditt ledarskap med nya beteenden. Nya beteenden som betyder mer för dig, i ditt ledarskap och tillsammans med dina medarbetare.
Hur
Under 6 månader träffas du med coachen upp till 4 tillfällen, beroende på behov, under samma period är det fritt att ringa, maila och fråga så fort behovet uppstår. Vi ringer dig aktivt dig minst 1 ggr/månad. Vi har öppet för dig 7/24 under perioden. Mötena bör ske både på plats i din verklighet samt utanför arbetsplatsen.
För dig
som vill utvecklas som ledare och person.

"Utveckla människor!

Det är människor i verksamheten som skapar värdefulla och meningsfulla resultat.

Inget annat!”

COPYRIGHT vardeledande.se